tavo teisės

 

tavo pareigos

  • Gerbti šeimos narius.
  • Gerbti mokytojus, kitus suaugusiuosius ir vaikus, nepažeisti jų teisių.
  • Laikytis priimtų elgesio taisyklių mokymo, auklėjimo įstaigose, namuose, viešose vietose.
  • Gerbti ir saugoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, kitų ir savo nuosavybę.

 

 

 

 

„Vaiko Konstitucija“ leidinys, parengtas, vadovaujantis Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, visų pirma skirtas vaikams, o taip pat ir jų tėveliams, seneliams bei mokytojams.  

„Vaiko Konstitucijoje“ vaikai ras ne tik savo teises ir pareigas, bet ir naudingą informaciją apie tai, kur galima kreiptis pagalbos, pasidalyti sunkumais, nuo ko juos turi saugoti suaugusieji. 

 

tavo teisės

  • Gyventi ir augti.
  • Turėti savo nuomonę, stilių.
  • Turėti laisvalaikį.
  • Jei esi rusų, lenkų ar kitos tautybės, turi teisę puoselėti kalbą, kultūrą, papročius.

 

Naudodamasis savo teisėmis, turi laikytis nustatytų elgesio taisyklių ir gerbti kitų žmonių teises.
 
 
 
 
 
Vaiko konstitucija