sutuoktinių turto padalijimas

Jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, jų turtui yra taikomas įstatymų numatytas sutuoktinių turto teisinis rėžimas, kuris reiškia, jog santuokos metu įgytas turtas tampa bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe (nesvarbu kieno vardu turtas įgytas). Taigi, po santuokos sudarymo sutuoktinių įgyta nuosavybė tampa bendra, o kiekvienas iš jų turi lygias teises bendrą turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Toks naudojimasis nuosavybe turi vykti bendru sutarimu, vadovaujantis ne tik pačių sutuoktinių, bet ir nepilnamečių vaikų interesais.

Turtas, pripažįstamas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe:

  • Turtas, kuris yra įgytas po santuokos sudarymo vieno iš sutuoktinių ar abiejų vardu.
  • Pajamos, gautos iš sutuoktinio asmenine nuosavybe esančio turto. Asmeninė sutuoktinio nuosavybe laikomas turtas, kurį sutuoktinis įgijo prieš sudarydamas santuoką.
  • Pajamos, gautos iš abiejų sutuoktinių bendros veiklos, ir pajamos, gautos iš vieno sutuoktinio veiklos, išskyrus lėšas, kurios yra būtinos sutuoktinio profesinei veiklai (tokios lėšos turi būti atskaitomos iš asmeninės veiklos duodamų pajamų ir netampa bendrąja sutuoktinių nuosavybe).
  • Įmonė ir iš jos veiklos ar kito verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo. Jeigu iki santuokos sudarymo įmonė nuosavybės teise priklausė vienam iš sutuoktinių, tai bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė po santuokos sudarymo yra iš įmonės veiklos ar kito verslo gaunamos pajamos ir įmonės (verslo) vertės padidėjimas.
  • Pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, taip pat dividendai, pensijos, pašalpos ir kitos išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas, tokias kaip: žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo atlyginimas; neturtinės žalos atlyginimas; gauta tikslinė materialinė parama, skirta tik vienam sutuoktiniui ir kt.

Kas sprendžia turto padalijimo klausimą?

Nutraukiant santuoką privalu išspręsti bendrosios sutuoktinių nuosavybės padalijimo klausimą. Kuomet santuoka nutraukiama abiejų sutuoktinių sutikimu, turto padalijimas turi būti numatytas teismui patvirtinti pateiktoje santuokos nutraukimo sutartyje. Tuo atveju, jeigu santuoka yra nutraukiama vieno iš sutuoktinių prašymu arba dėl sutuoktinio (-ių) kaltės, turto padalijimo klausimus sprendžia pats teismas.

Kokiomis dalimis dalijamas turtas?

Bendroji taisyklė yra tokia, kad sutuoktinių turto dalys yra lygios, todėl dalijant turtą paprastai besiskiriantiems sutuoktiniams jis paskirstomas pusiau. Tačiau esant tam tikroms aplinkybėms, egzistuoja galimybė nukrypti nuo sutuoktinių turto lygių dalių principo. Tokiu atveju, sutuoktinių turtas gali būti padalytas ne lygiomis dalimis, o vienam iš sutuoktinių priteisiant didesnę turto dalį. Tokiomis aplinkybėmis pripažįstamos: nepilnamečių vaikų interesai; vieno iš sutuoktinių sveikatos būklė ar turtinė padėtis bei kitos sąlygos, kurias svarbiomis pripažįsta teismas.

Reikalauti padalyti turtą, esantį bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, galima per 5 metus nuo to momento, kai sutuoktiniai pradeda gyventi skyriumi vienas nuo kito, t. y. nuo tada, kai pradeda faktiškai gyventi atskirai. Svarbu paminėti ir tai, kad penkerių metų ieškinio senaties terminas nėra taikomas nekilnojamam turtui, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė.