santuokos nutraukimo būdai

Santuoką dažnas mūsų laiko viena pagrindinių gyvenimo vertybių. Šeimoje mes galime pažinti ir priimti vienas kitą, kartu esame tvirtesni ir saugesni. Tačiau neretai gyvenimiškos aplinkybės priverčia eiti kita linkme, pasverti teigiamus ir neigiamus patyrimus, iš naujo apsvarstyti tai, kam teikiame pirmenybę. Mes, svarstydami ar priimdami sprendimą skirtis, galime būti labai pasimetę. Šalia sunkių emocinių išgyvenimų nerimą kelia ir daugybė su santuokos nutraukimu susijusių teisinių klausimų. Žemiau esanti informacija, tikimės, padės jums surasti atsakymus į rūpimus klausimus.

Santuokos nutraukimo būdai

1. Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

Teismas gali nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu:

 • Nuo santuokos sudarymo turi būti praėję daugiau nei 1 metai. Šis reikalavimas siekia išsaugoti santuokos stabilumą, užkertant kelią neapgalvotiems, skubiems sutuoktinių sprendimams. Šis vienerių metų terminas taikomas tik reikalavimui nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių sutikimu. Jei santuoka nutraukiama vieno iš sutuoktinių prašymu, bendro gyvenimo santuokoje terminas nėra skaičiuojamas.
 • Abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje sutuoktiniai susitaria dėl teisinių santuokos nutraukimo padarinių. Ši sutartis turi būti rašytinė ir joje sutuoktiniai turi aptarti šiuos klausimus: turto, esančio bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, padalijimas; sutuoktinių tarpusavio išlaikymas; jeigu sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, privalo susitarti dėl jų gyvenamosios vietos nutraukus santuoką, aptarti tvarką, kaip skyrium gyvenantis tėvas ar motina bendraus su vaiku ir dalyvaus jį auklėjant; nepilnamečių vaikų išlaikymas (konkretus išlaikymo dydis ir būdas) bei kitas savo turtines teises ir pareigas. Jeigu sutuoktiniai yra sudarę vedybinę sutartį, ji turi būti pateikiama teismui.

  Atkreiptinas dėmesys, kad sutarties sąlygos neužkerta kelio ateityje pasikeitus aplinkybėms (pavyzdžiui, vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir pan.) kreiptis į teismą dėl sutarties ir teismo sprendimo dalies pakeitimo, kurios susijusios su nepilnamečių vaikų išlaikymu ir jų gyvenamąja vieta ir buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymo. Dėl teismo sprendimo pakeitimo gali kreiptis abu sutuoktiniai, jeigu susitaria dėl naujų sutarties sąlygų, arba vienas iš jų.

 • Siekiantys nutraukti santuoką asmenys turi būti visiškai veiksnūs. Abu sutuoktiniai turi suvokti savo veiksmus, su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

Prašymas nutraukti santuoką abiejų sutikimu turėtų būti paduotas sutuoktinių bendros gyvenamos vietos apylinkės teismui, kartu su jau aptartąja, santuokos nutraukimo padarinius numatančia sutartimi. Jei bendros gyvenamosios vietos neturite, prašymas pateikiamas bet kurio iš sutuoktinių gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Šiame prašyme privalu nurodyti jo pagrindą, t. y. tas priežastis, dėl kurių santuoka iširo. Priežastys santuokai nutraukti gali būti labai įvairios: charakterių skirtumai, nesutarimas dėl bendrų lėšų naudojimo, kito partnerio susiradimas ir pan.

Teismas tokį prašymą tenkina tuo atveju, jei pripažįsta, kad santuoka iširo ir nematyti galimybių, jog sutuoktiniai susitaikys atnaujindami vedybinį gyvenimą.

Jei santuoka nutraukiama abiejų sutuoktinių sutikimu, žyminio mokesčio mokėti nereikia.

2. Santuokos nutraukimas vieno iš sutuoktinių prašymu

Teismas santuoką nutraukia vieno iš sutuoktinių prašymu, esant bent vienai iš šių sąlygų:

 • Daugiau nei vienus metus sutuoktiniai gyvena atskirai (yra patvirtinta jų separacija). Tuo atveju, jei separacija nėra patvirtinta teismo, o vienas iš sutuoktinių daugiau kaip metus kartu nebegyvena ir nesirūpina savo šeima, santuoka nutraukiama pagal procedūrą, numatytą esant vieno iš sutuoktinių kaltės atvejui.
 • Vienas iš sutuoktinių po santuokos sudarymo pripažįstamas neveiksniu.
 • Vieną iš sutuoktinių teismas pripažįsta nežinia kur esančiu (jei sutuoktinis yra dingęs).
 • Vienas iš sutuoktinių atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienus metus už tyčinį nusikaltimą. Šis santuokos nutraukimo pagrindas gali būti įgyvendintas tuo atveju, jei įkalintasis sutuoktinis nesutinka santuokos nutraukti abiejų sutikimu.

Nutraukiant santuoką vieno iš sutuoktinių prašymu, svarbu yra tai, kad prašymą pateikiantis sutuoktinis kitos pusės nekaltina dėl santuokos iširimo, tačiau egzistuoja tam tikros aplinkybės, dėl kurių santuoka negali būti nutraukta abiejų sutikimu (pavyzdžiui, asmuo tapo neveiksniu, nebesuvokia savo veiksmų esmės ir vaidmens šeimoje, atlieka laisvės atėmimo bausmę).

Šis prašymas paduodamas pareiškėjo gyvenamosios vietos apylinkės teismui, nurodant vieną iš keturių santuokos nutraukimo pagrindų, aptariant nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir jų išlaikymo klausimus, ir, be abejo, jei yra bendro turto, turi būti aptartas jo padalijimas.

3. Santuokos nutraukimas, esant vieno iš sutuoktinių ar abiejų sutuoktinių kaltei

Reikalauti santuoką nutraukti šiuo būdu galima nepriklausomai nuo to, kiek laiko santuoka trunka. Sutuoktinis kaltu dėl santuokos nutraukimo gali būti pripažintas tuo atveju, jei šeimyniniuose santykiuose stinga lojalumo, paramos teikimo, rūpesčio vaikais bei vienas kitu. Sutuoktinio žiaurus elgesys su šeimos nariais, jo priklausomybės ligos, sutuoktinio neištikimybė, seksualinis vaikų išnaudojimas ar kita fizinė-emocinė prievarta yra realus pagrindas pripažinti santuoką iširusia dėl vieno iš sutuoktinių kaltės.

Besikreipiantis su prašymu nutraukti santuoką dėl kito sutuoktinio kaltės turi įrodyti, kad sutuoktinis iš tiesų yra kaltas. Kaltinamas sutuoktinis teisme gali gintis, pavyzdžiui, teigti, kad yra lojalus ir ištikimas. Kaltinamam sutuoktiniui pavykus paneigti jo kaltės faktą, teismas, remdamasis visomis bylos aplinkybėmis, gali pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų kaltės.

Kur teikti prašymą?

Prašymas nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės paduodamas pagal sutuoktinio, kuris kaltinamas santuokos iširimu, gyvenamąją vietą, t. y. pagal tai teritorijai priskirtą apylinkės teismą. Teismų veiklos teritorijas galite rasti internetiniu adresu http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-veiklos-teritoriju-sarasas/1866

Apsilankę Lietuvos elektroninių paslaugų portale https://e.teismas.lt/lt/public/home/, galite rasti dokumentų pildymo formas, t. y. prašymo dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei sutarties, dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu, ieškinio dėl santuokos nutraukimo šablonai ir kiti procesinių dokumentų šablonai.  

Kaip ir kitais santuokos nutraukimo atvejais, nutraukiant santuoką dėl vieno iš sutuoktinių ar abiejų kaltės, labai svarbu išspręsti turto padalijimo, nepilnamečių vaikų išlaikymo ir jų gyvenamosios vietos bei bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu / motina bendravimo tvarkos klausimus. Santuokos nutraukimo padariniai, nutraukus ją dėl vieno iš sutuoktinių kaltės, plačiau aptariami skyriuje „Teisinės pasekmės“, „Santuokos nutraukimo dėl vieno iš sutuoktinių kaltės teisinės pasekmės“ dalyje.

Dokumentai, reikalingi santuokai nutraukti

 • Santuokos liudijimo originalas
 • Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, patvirtintų teismo ar notaro kopijos
 • Nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai
 • VĮ Registrų centro Nekilnojamo turto registrų įrašai apie sutuoktiniams priklausantį nekilnojamąjį turtą
 • VĮ Regitra pažyma apie sutuoktiniams priklausančias transporto priemones
 • Pažyma apie sutuoktiniams priklausančius vertybinius popierius (akcijas, obligacijas)
 • Turimų kredito, paskolos, lizingo sutarčių kopijos
 • Kiti dokumentai

Nemokama teisinė pagalba

Valstybės garantuojama teisinė pagalba

http://www.teisinepagalba.lt/

VšĮ Vilniaus universiteto teisės klinika 

http://teisesklinika.lt/

MRU Teisinės pagalbos centras

http://www.mruni.eu/lt/padaliniai/fakultetai/teises_fakultetas/teisines_pagalbos_centras/index1.php