vaiko išlaikymo šmoka

Vaiko išlaikymo išmoka – tai išmoka vaikui, mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto vienam iš tėvų arba abiem tėvams.

Kada kreiptis į "Sodrą"?

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Vaikų išlaikymo išmokų skyrimą, mokėjimą ir išmokėtų sumų išieškojimą administruoja „Sodra“.

Dėl "Sodros" vaiko išlaikymo išmokų mokėjimo gali būti kreipiamasi, kai vaikas ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo ar gauna tik dalį nustatyto išlaikymo.

Teisę kreiptis į "Sodrą" išmokoms gauti turi vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu gyvena vaikas, arba teismo sprendimu paskirtas vaiko globėjas (rūpintojas), kurie nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje (t. y. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurioje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą).

Vaikų išlaikymo išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 1,8 BSI (Bazinė socialinė išmoka) dydžio, galiojusio mėnesį, už kurį mokama išmoka. Šiuo metu BSI yra 38 eurai, 1,8 BSI – 68,4 eurai.

Reikalingi dokumentai

  • Galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė) arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje.
  • Prašymas skirti vaiko išlaikymo išmoką.
  • Teismo sprendimas arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartis, kuriuose nustatytas vaiko išlaikymo lėšų dydis.
  • Jeigu vaikas globojamas (rūpinamas) – teismo sprendimas dėl asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju) arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju).
  • Kitus "Sodros" interneto svetainėje nurodytus dokumentus (nuoroda https://www.sodra.lt/lt/situacijos/noriu-gauti-vaiku-islaikymo-ismoka skiltis "Papildomi dokumentai, kuriuos gali tekti pateikti").

! Jeigu kreipiamasi dėl išmokos skyrimo keliems vaikams, dėl kiekvieno vaiko turi būti pateikiamas atskiras prašymas.

 

Kontaktai

"Sodra"

Konstitucijos pr. 12-101, 09308, Vilnius
Tel. nr.  1883, (8 5) 250 0883
el. paštas info@sodra.lt
Interneto svetainė http://www.vif.lt

Teritorinių ,,Sodros“ klientų aptarnavimo skyrių kontaktai www.sodra.lt/lt/teritoriniai-skyriai

Klientų priėmimas:

I ir III   7.30 – 17.00 val.
II ir IV  8.00 – 17.30 val.
V  8.00 – 15.45 val.
Be pietų pertraukos.

 

Daugiau informacijos apie vaiko išlaikymo išmoką galite rasti paspaudę nuorodą https://www.sodra.lt/lt/situacijos/noriu-gauti-vaiku-islaikymo-ismoka