socialinė parama

Dėl socialinės paramos mokiniams galite kreiptis:

į miesto, kuriame gyvenate, socialinės paramos centrą (socialinio darbo skyrių) arba skyrių.

Į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į savivaldybės, kurioje gyvenate, administraciją, užpildant prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti ir pridedant dokumentus, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti.

Prašymą-paraišką dėl mokinio nemokamo maitinimo galima pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja dienines vasaros poilsio stovyklas, administracijai.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (nuo 2015-01-01 – 153 EUR).

Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais (kokie tie atvejai, reikia teirautis savivaldybėje), atsižvelgiant į šeimos sąlygas ir bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (nuo 2015-01-01 204 Eur).

Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

Nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai yra atleisti nuo mokesčio už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas: nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos; pateikus prašymą-paraišką (prašymą) mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos.

Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki mokslo metų pradžios arba mokslo metais, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d.

Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos (prašymo) ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. 

Reikalingi dokumentai

Dokumentai*, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti:

  1. prašymas-paraiška (prašymas).
  2. Pareiškėjo tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai.
  4. Pažymos apie pajamas.
  5. Įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti.
  6. Žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija.
  7. Santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai.
  8. kiti.

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Dėl išsamesnės informacijos apie socialinę paramą, išmokas, lengvatas bei kompensacijas reikėtų kreiptis į gyvenamosios vietos Socialinės paramos centro (skyriaus) socialinį darbuotoją, išmokų specialistą.

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, sužinosite socialinę paramą teikiančių institucijų kontaktus 
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/socialine-parama-teikiancios-institucijos

Palaikymo ir paramos, išgyvenant krizę ir patiriant sunkumų skyrybų metu ir (ar) po jų, galite ieškoti krizių centruose, kai kuriuose iš jų galėsite gauti profesionalią psichoterapeutų, psichologų (vaikų ir suaugusiųjų) pagalbą, taip pat teisininkų, socialinių darbuotojų konsultacijas. Rengiamose savitarpio pagalbos grupėse galėsite pasidalyti savo išgyvenimais, patirtimi.

Krizių įveikimo centras Antakalnio g. 97, Vilnius

Tel. 8 619 21500
info@krizesiveikimas.lt
www.krizesiveikimas.lt
Skype adresas – krizesiveikimas
Darbo laikas:
I-V 16-20 val.
VI 12-16 val.

 

Vyrų krizių centrai

Padinimas Adresas Telefonas, faksas, elektroninis paštas
Vyrų krizių ir informacijos centras Gėlių g. 7, Vilnius

Tel.: (8 5) 212 0212, 8 698 44233  
vyrukc@gmail.com

 

Kauno apskrities vyrų krizių Juozapavičiaus pr. 77 (III aukštas) Kaunas 

Tel. 8 636 81621              
Faks. (8 37) 340 027             
info@vyrukrc.lt
www.vyrukrc.lt              
Skype adresas – kriziu centras                                  Darbo laikas:
I–V 9.00–17.00 val.

Vyrų krizių centras Drobės g. 27 Kaunas

Tel. 8 662 26770 
info@vyrukrizes.lt
www.vyrukrizes.lt 

Alytaus apskrities vyrų krizių centras A. Jonyno g. 11, Alytus

Tel. 8 645 46600

tamuvirgis@gmail.com

Moterų krizių centrai Jūsų mieste

Paspaudę nuorodą, sužinosite svarbios informacijos apie galimą pagalbą, ją teikiančių įstaigų / organizacijų kontaktus https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/seimos-politika/smurto-artimoje-aplinkoje-prevencija

Jei neturite kur apsistoti, likote be gyvenamosios vietos, patiriate sutuoktinio (-ės) smurtą, nerimaujate dėl savo ir vaikų sveikatos bei gyvybes, galite kreiptis į miesto, kuriame gyvenate, socialinių paslaugų centrą, socialinės paramos centrą dėl laikino apgyvendinimo paslaugos. Ši paslauga suteikiama asmenims dėl šeimoje kilusių problemų krizių atvejais, kai atsiranda grėsmė jūsų, jūsų vaikų sveikatai ir gyvybei.

 

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2018.07.18.