kas gali padėti?

 

1. Šeimos nariai / draugai / pažįstami / kolegos / specialistai

Atsiremti į kitą žmogų, išgyvenant sunkų gyvenimo laikotarpį, yra labai žmogiška. Gaila, tačiau ne kiekvienas sunkumus išgyvenantis žmogus kreipiasi pagalbos į šalia esantį artimą žmogų, bijodamas parodyti, kad esą yra silpnas ir nepajėgus pats išspręsti savo problemų. Todėl neretai skyrybas išgyvenančiajam pritrūksta drąsos ir jėgų prašyti ne tik artimųjų, bet ir jam padėti galinčių specialistų paramos ir pagalbos. Artimiausi žmonės skyrybas išgyvenančiajam gali suteikti ne tik emocinę, bet ir socialinę paramą. Tai yra asmenys, galintys padėti spręsti įvairius tuo metu kylančius finansinius, teisinius ir socialinius klausimus, esant būtinybei, galintys padėti prižiūrėti vaikus ar kitais būdais palengvinti buities rūpesčius. Išsiskyrimo skausmas labai sunkus, todėl svarbu nebijoti susirasti pagalbininką, kuris galėtų būti su jumis šį skausmingų išgyvenimų laikotarpį.

Jei pastebite, kad pritrūko jėgų susidoroti su skyrybų keliamais sunkumais, drąsiai kreipkitės į specialistus (psichologus, psichoterapeutus, psichiatrus). Jų teikiamos konsultacijos galėtų padėti jums ištverti skyrybas, pripažinti patį skyrybų faktą ir pamažu susitaikyti su vykstančiais pokyčiais. Galbūt pastebėsite, jog ir išsiskyrus jums nesiseka palaikyti ir išsaugoti naujų santykių. Psichoterapeuto gydymas būtų efektyvus, norint suprasti ir išspręsti vidinius asmenybės konfliktus.

2. Savipagalbos grupės

Tai grupės, kurias sudaro panašią (šiuo atveju skyrybų) patirtį turintys žmonės. Grupės susitikimuose pamatysite, kad jūs ne vieni, kad yra ir daugiau tokių išgyvenimų patiriančių žmonių. Tai ne tik suteikia palengvėjimą, bet ir gali išlaisvinti iš kankinančios vienatvės. Savipagalbos grupė suteikia galimybę būti išgirstam, išklausytam, sudaro sąlygas mokytis suprasti save ir kitus, spręsti gyvenime iškylančias problemas bei mokytis naujų problemų sprendimo būdų. Informacijos apie savipagalbos grupes išsiskyrusiems asmenims galite gauti kreipdamiesi į jūsų miesto psichologus, šeimos centrus ir nevyriausybines organizacijas.

3. Įvairių tarnybų teikiama psichologinė pagalba

Krizių centrai, psichikos sveikatos centrai – tai įstaigos, kuriose galite gauti nemokamą psichologinę pagalbą. Taip pat emocinę paramą galima gauti paskambinus nemokamais telefonais. Žemiau lentelėse pateikti telefonai, kuriais gali skambinti suaugusieji. Turint sunkumų, susijusių su vaikų psichologine gerove, galite kreiptis nemokamos specialistų pagalbos į miesto pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT), mokyklos psichologą, psichikos sveikatos centrą ir pan.

Pagalba suaugusiems asmenims

Emocinės paramos (psichologinės pagalbos) tarnyba Telefono
numeris
Darbo laikas El. paštas

Vilties linija

 

116 123 Visą parą Rašyti svetainėje www.kpsc.lt/klausimai-atsakymai arba vilties.linija@gmail.com 

Pagalbos moterims linija

 

8 800 66 366 Visą parą pagalba@moteriai.lt
Vilniaus moterų namų krizių centras (8 5) 2616380 I–V 9.00–18.00

vmotnam@vmotnam.lt

Krizių įveikimo centras  

8 640 51555

Skype-krizesiveikimas

I, III, V 16.00-20.00


VI 12.00-16.00 val.

http://www.krizesiveikimas.lt 


Konsultacijos teikiamos paskambinus per Skype arba atvykus į Krizių įveikimo centrą, Antakalnio g. 97, Vilniuje 

Pirma konsultacija nemokama, be išankstinės registracijos, amžiaus apribojimų nėra.

Linija doverija (pagalba teikiama rusų kalba) 8 800 77277

II–VI (išskyrus valstybės švenčių dienas)

16.00–20.00 val.

 

 

Tėvų linija (psichologų konsultacinė pagalba vaikų auklėjimo klausimais) 8 800 90012

I-V 11.00-13.00 val., 17.00-21.00 val.

 

 

 

Įstaigos pavadinimas

 

Adresas

 

Kontaktai

Tradicinė religinė bendruomenė "Lietuvos šeimos centras" Rotušės a. 23 (II aukštas), Kaunas

Tel.: (8 37) 208 263,8 656 36661

El. p. lsc@lcn.lt 

VšĮ "Psichologinės paramos ir konsultavimo centras" Laisvės al. 38c, Kaunas

Tel. 8 673 22 562

El. p. ppkcentras@yahoo.com 

VšĮ "Šeimos santykių institutas" L. Zamenhofo g. 9/Kurpių g. 10, Kaunas

Tel. (8 37) 750 935, 8698 23 995

El. p. pagalba@ssinstitut.lt

Skype adresas - ssikonsultacijos

 

Šeimos ir asmens saviugdos centras BENDRAKELEIVIAI

Teikiama nemokama pirminė pagalba

Didžioji g. 34, Vilnius

Tel. 8 613 48869

El. p. info@bendrakeleiviai.lt 

Kauno Arkivyskupijos Šeimos centras

Papilio g. 5, Kaunas

Tel. (8 37) 20 75 98, 21 51 76

El. p. seimos.c@kn.lcn.lt 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras Birutės g. 9, Kaišiadorys

Tel. (8 346) 5 22 01,

El. p. seimos.c@ks.lcn.lt 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras Marijonų g. 24, Panevėžys

Tel. (8 45) 50 77 91,

El. p. pvscentras@gmail.com

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras Tilžės g. 186, Šiauliai

Tel. (8 41) 52 06 26,

El.p. svscentras@gmail.com 

Telšių vyskupijos Šeimos centras Gardų al. 11, Žemaičių Kalvarija, Plungės r.

Tel.: 8 448 43088, 8 679 88349

El. p. tvseimoscentras@gmail.com 
Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras  Bendoriaus g. 3, Marijampolė

Tel.: (8 343) 5 35 52,8 684 62627

El.p. seimos.c@vk.lcn.lt  

VšĮ "Palaimintojo Jurgio Matulaičio Šeimos pagalbos centras" Matulaičio a. 3, Vilnius

Tel.: (8 5) 246 17 72 (administracija), 246 17 79
8 659 05051

El. p. matulaitis.seimos@gmail.com

 

Lietuvos šeimos centrų kontaktai http://www.lietuvosseimoscentras.lt/apie-mus/seimos-centru-tinklas-lietuvoje/

 

Labiau orientuotos į pozityvios tėvystės mokymus, kai kurios yra skirtos tikslinei grupei 

VšĮ Vaikų laikinosios globos namai "Atsigręžk į vaikus" A. Jaroševičiaus g. 10, Vilnius (8 5) 238 57 70, el. p. atsigrezk@gmail.com
VšĮ Paramos vaikams centras

Latvių g. 19 A, Vilnius

Tel. (8 5) 271 59 80,8 611 43567

El. p. info@pozityvitevyste.lt

www.pozityvitevyste.lt
VšĮ „Šeimos santykių institutas“

Zamenhofo g. 9 / Kurpių g. 10Kaunas

Tel.: (8 37) 750935 8698 23 995

El. p. pagalba@ssinstitut.lt

Miestų ar rajonų savivaldybių Pedagoginėse psichologinėse tarnybose organizuojami pozityvios tėvystės mokymai

 

Specializuotos pagalbos centras (toliau – SPC), gavęs iš policijos informaciją apie smurto artimoje aplinkoje atvejį ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens duomenis, pagal galimybes nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą SPC darbo dieną po informacijos gavimo, telefonu ar kitomis priemonėmis ir būdais susisiekia su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniuir jam pasiūlo specializuotą kompleksinę pagalbą.

Specializuota kompleksinė pagalba teikiama ir tuomet, jei smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo pats savarankiškai kreipiasi į SPC.

Daugiau informacijos apie SPC veiklą rasite adresu http://www.socmin.lt/lt/seima-ir-vaikai/seimos-politika/specializuotos-pagalbos-centrai.html 

Pagalba suaugusiems asmenims, besikreipiantiems dėl vaikų

  • Pedagoginė psichologinė tarnyba (Specialiųjų poreikių, psichologinių, elgesio, emocijų ar ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumo, psichologinio atsparumo didinimas, teikiant būtiną informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams), mokytojams ir mokykloms. Pedagoginių psichologinių tarnybų kontaktus rasite adresu http://www.sppc.lt/index.php?645720497)
  • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos miesto / apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (konsultuoja tėvus, globėjus (rūpintojus), įtėvius, pedagogus, socialinius darbuotojus, kitus fizinius bei juridinius asmenis ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais. Skyrių kontaktus rasite adresu http://www.vaikoteises.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/teritoriniai-skyriai/)