terminai ir sąvokos

Šiame skyrelyje pateikti ir paaiškinti tam tikri terminai, susiję su skyrybomis. Šiuos terminus teks ne kartą girdėti, tad svarbu, kad žinotum, ką jie reiškia.

 

Skyrybos / ištuoka / santuokos nutraukimas

Skyrybos / ištuoka / santuokos nutraukimas – tai vyro ir moters sudarytos santuokos nutraukimas teismo tvarka. Kartu su santuokos nutraukimu, baigiasi turtiniai ir asmeniniai neturtiniai sutuoktinių tarpusavio santykiai. Teismas, nutraukdamas santuoką, turi išspręsti sutuoktinių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, dalyvavimo juos auklėjant ir jų išlaikymo, vieno iš sutuoktinių išlaikymo, jų bendro turto padalijimo ir kitus svarbius su santuokos nutraukimu susijusius klausimus.

Ką tau reikia žinoti?

Skyrybos – tai, kai tavo tėvai teisiškai pradeda dalytis bendrą turtą ir pinigus. Taip pat priimamas sprendimas, su kuriuo iš tėvų (tėčiu ar mama) nuolat gyvensi (nustatoma tavo nuolatinė gyvenamoji vieta) ir nustatoma su skyrium gyvenančiu tėčiu ar mama tavo bendravimo tvarka, t. y. nustatoma su kuriuo (ir kada) iš tėvų praleisti savaitgalius, šventes, atostogas ir t. t. 

Nuolatinės vaikų gyvenamosios vietos nustatymas

Nuolatinės vaikų gyvenamosios vietos nustatymas – sutuoktiniai, turintys nepilnamečių vaikų, kreipdamiesi į teismą dėl santuokos nutraukimo, jeigu vaikų gyvenamoji vieta nėra nustatyta jų susitarimu, kartu pareiškia ir reikalavimą dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo.

Ką tau reikia žinoti?

Nuolatinės tavo gyvenamosios vietos nustatymas reiškia, kad nuo šiol tu gyvensi nebe su abiem savo tėvais, o tik su vienu iš jų. Tuo pačiu tai reiškia, kad tas tėtis ar mama, su kuriuo tu gyvensi, daugiausia dalyvaus sprendžiant įvairius su tavo auklėjimu susijusius klausimus. Jis bus tiesiogiai už tave atsakingas. Tačiau tai nereiškia, kad kitas iš tėvų negalės su tavimi matytis ar tavim rūpintis. Tokią teisę jis turi, nepriklausomai nuo to, ar tavo tėvai gyvena santuokoje, ar išsiskyrę.

Bendravimas su tėvais ir artimaisiais giminaičiais po tėvų santuokos nutraukimo

Abu tavo tėvai ir po skyrybų turi lygias teises bendrauti su tavimi bei dalyvauti tavo auklėjime. Mama ar tėtis, su kuriuo tu gyveni po skyrybų, turi užtikrinti visas galimybes bendrauti su kartu negyvenančiu tėčiu ar mama bei artimaisiais giminaičiais (seneliais, broliais, seserimis). Nei vienas iš tėvų negali tau drausti bendrauti su skyriumi gyvenančiu vienu iš tėvų ar artimaisiais giminaičiais, išskyrus atvejus, kai tai yra pavojinga tavo interesams. Tavo tėvai tarpusavyje susitaria dėl tėvo ar motinos, su kuriuo vaikas negyvens, bendravimo formos, laiko, būdo. Jiems nepavykus susitarti taikiai, šį klausimą sprendžia teismas. Sprendžiant šį klausimą teisme, gali paklausti ir tavo nuomonės. 

Vaiko išlaikymas 

Vaiko išlaikymas / mėnesinės periodinės išmokos – tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios, nepriklausomai nuo to, ar jie yra susituokę, ar nesusituokę, todėl jie turi lygias teises bei pareigas savo vaikams, tarp jų ir pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Vaiko išlaikymo klausimai sprendžiami tėvų tarpusavio sutarimu. Tuo atveju, jei vienas iš tėvų nevykdo savo pareigos išlaikyti, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo), arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį. Tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios, nepriklausomai nuo to, ar jie yra susituokę, ar nesusituokę, todėl jie turi lygias teises bei pareigas savo vaikams.

Ką tau reikia žinoti?

Tėtis ir mama turi lygias pareigas tave išlaikyti, todėl jiems besiskiriant, teisėjas padeda susitarti dėl tavo išlaikymo dydžio ir nustato sumas, kuriomis kartu negyvenantis tėtis ar mama turi prisidėti prie tavo gerovės. Paprastai šie pinigai mokami kartą per mėnesį, o juos gauna ir tavo poreikiams paskirsto tėtis ar mama, su kuriuo Tu gyveni.